Skip to content

Інформаційно-аналітичні документи правила їх складання

Скачать інформаційно-аналітичні документи правила їх складання djvu

Оглядово-аналітичні документи – основа інформаційно-аналітично-го забезпечення управління. Особливість цих документів полягає складання тому, що, як правило, це правила, що йдуть знизу вгору по системі управління: від працівника документи керівника структурного підрозділу, від керівника підрозділу до заступника керівника організації інформаційно-аналітичні керівнику організації, від підвідомчої організації до вищестоящої.

Такі документи містять так зване вихідне знання у вигляді висновків, рекомендацій, прогнозів. Аналітичні документи дають змогу уявити інформаційну модель проблеми. Інформаційно-аналітичні звіти є найбільш складними, оскільки, по суті, вони містять в собі два інших типи звітів.

Правила складання довідково-інформаційних документів.

Інформаційно-аналітична робота, кінцевим продуктом якої є аналітичний документ, складається 7 етапів. Розглянемо їх детально. На першому етапі відбувається загальне знайомство з поставленим завданням.  На даному етапі необхідно врахувати, що висновки та рекомендації як правило взаємозалежні та їх зміст повинен відповідати ряду вимог, а саме: актуальність, адекватність і доступність для розуміння. При цьому більше уваги варто приділити рекомендаціям. По своїй суті, вони є певним висновком щодо шляхів адаптації конкретних політичних акторів до існуючих загроз з боку політичного середовища або про засоби адаптації політичного середовища до інтересів конкретного актора.

Работа по теме: Екзаменаційний білет - копия. Глава: 2. Суть та основні принципи реалізації інформаційно-аналітичного процесу. Порядок підготовки аналітичних документів.. ВУЗ: КНУКиИ. Правила складання довідково-інформаційних документів. У результаті вивчення даної глави студент повинен: Знати види довідково-інформаційної документації, необхідної для здійснення управлінської діяльності в організації; склад обов'язкових та додаткових реквізитів довідково-інформаційних документів та особливості їх оформлення  - Інформаційно-аналітичні звіти (у таких звітах не тільки представлені дані і роз'яснена їх суть, але також проведено аналіз проблеми, розглянуті альтернативи і наслідки, зроблені висновки і рекомендації).

Інформаційно-аналітичні звіти є найбільш складними, оскільки, по суті, вони містять в собі два інших типи звітів. Інформаційно-аналітичні документи містять інформацію, що є підставою для прийняття певних рішень, тобто ініціюють управлінські рішення, дозволяють обирати той або інший спосіб управлінського впливу. Документи даної системи мають допоміжний характер стосовно організаційно-правових і розпорядчих документів.  Окрім того, при складанні акта зазвичай використовують ще й такі реквізити: o заголовок до тексту; o підстава для видання акта  Реєстраційний індекс акта складається з порядкового номера документа, який (за необхідності) може доповнюватися номером за номенклатурою справ, наприклад: № 15 або № 15/ Місце складання має відповідати місцю заактованої події.

Результатом інформаційно-аналітичної роботи є вторинні документи, які являють собою інформаційну модель досліджуваної проблеми, а не модель первинного документа. Такі документи містять так зване вихідне знання у вигляді висновків, рекомендацій, прогнозів.  Інформаційно-аналітичні документи не будуть досягати своєї мети, якщо їх не стануть читати або вони будуть малозрозумілі. Аналітичні документи відрізняються від наукової праці простотою й доступністю викладу.  Для оформлення документів існують стандарти й правила, відхилення від яких чреваті тим, що Ваш документ опиниться в кошику для паперів, якщо хазяїн цього кошика занадто педантичний і примхливий.

Аналітичні записки — письмові узагальнення, що складаються на вимогу керівництва або з власної ініціативи працівника і містять систематизовані (згруповані, класифіковані та узагальнені) дані про події та процеси з викладенням тенденцій розвитку ситуації та пропозицій з прийняття управлінських рішень, що випливають із наведеного аналізу.

Аналітичні записки мають ті самі реквізити, що й інші службові записки. Акти. Акт — документ, що складений однією або декількома особами та підтверджує деякі встановлені факти та події.  Складанню акта зазвичай передують вивчення членами комісії суті питання, чинних нормативних документів, що регулюють це питання, і детальна перевірка фактів.

База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. Документ (Класифікація інформаційно-аналітичних документів), который располагается в категории.

rtf, doc, doc, fb2