Skip to content

Поняття та правила організації документообігу

Скачать поняття та правила організації документообігу rtf

Організація документообігу - це правила, відповідно до яких відбувається рух документів в установі. Деталізуючи це поняття, можна зазначити, що документообіг уключає приймання документів, їх попередній розгляд, реєстрацію, передачу та виконання, контроль за виконанням, а також опрацювання та відправлення документообігу документів.

Організації - рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення. Основні поняття, види і форми документів, вимоги до змісту і оформлення. Організація документообігу передбачає раціональний рух документів, включаючи як операції з документами, так і їх переміщення в правила управління, поняття отримання, розгляд, оформлення і відправка.

Документообіг — це рух службових документів на підприємстві з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення. Деталізуючи це поняття, можна зазначити, що документообіг уключає приймання документів, їх попередній розгляд, реєстрацію, передачу та виконання, контроль за виконанням, а також опрацювання та відправлення вихідних документів.

Для забезпечення ефективної організації документообігу передбачають  Зауважте: оскільки правила документообігу підприємство затверджує самостійно, рішення про необхідність складання графіка документообігу належить до компетенції конкретного підприємства. Порядок поводження з документами. Організація документообігу - це правила, у відповідності з якими відбувається рух документів в установі.

Організація документообігу передбачає раціональний рух документів, включаючи як операції з документами, так і всі їх переміщення в апараті управління, тобто їх отримання, розгляд, передачу на виконання, організацію виконання, посвідчення, оформлення і відправлення.

Документообіг є важливою ланкою діловодства, так як визначає не тільки інстанції руху документів, але і швидкість цього руху.  Позначається їм поняття або ототожнювали з діловодством в цілому, або замінювали терміном «організація листування». Організація документообігу. Документообіг –це рух документів від моменту їх складання (або одержання від інших підприємств, організацій), опрацювання і використання за призначенням визначений період часу і до передачі в архів.

Головне завдання документообігу – прискорення руху документів, і чим коротше і швидше буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, і користувачі зможуть вчасно отримати інформацію для прийняття рішень.  Порядок документообігу залежить від характеру й особливостей господарських операцій та їх облікового оформлення, а також від структури підприємства і його облікового апарату (бухгалтерії).

Стадії документообігу. Документообігом називається певний порядок організації складення і опрацювання документів. Кожне підприємство, враховуючи свою специфіку господарської діяльності та структуру управління визначає напрями і обсяги документів.

Організовує документообіг на підприємстві головний бухгалтер чи бухгалтер, який розробляє правила і технологію опрацювання облікової інформації. Ця технологія визначає основні етапи проходження документів: складення первинних документів або реєстрація таких, що надійшли зі сторони, облікове опрацювання та реєстрація документів; передача документів на зберігання до архіву.

Порядок організації документообігу розкривається у третьому розділі наказу про облікову політику. Документообіг умовно поділяють на чотиристадії: робота над носіями інформації у процесі їх складання або одержання із зовні  При організації документообігу необхідно мінімізувати його загальну тривалість, що забезпечується різними шляхами. Перш за усе необхідно встановити, коли складаються документи: 1) до здійснення господарської операції; 2) у процесі її здійснення; 3) після її закінчення.

Перший варіант забезпечує найбільшу точність відображення інформації у документах, а також надає найбільше можливостей для своєчасного встановлення різних відхилень. 3. Правила надсилання та оформлювання пакету документів. Вимоги до оформлювання відмітки про наявність додатка 4. Розпорядчі документи в управлінській діяльності.  7. Поняття документообігу. Організація документообігу в установі Список використаної літератури  Серед різних форм виконавчо-розпорядчої діяльності організацій, установ і підприємств провідне місце займає видання правових актів розпорядчого характеру, що підлягають у обов’язковому виконанню.

Через них реалізується норми права у процесі керівництва господарським і соціально-культурним будівництвам, нормалізується нормативно-правові відносини. Документообіг, його раціоналізація та аналіз. Поняття "ДОКУМЕНТООБІГ" і "діловодство" часто вважають синонімами. Втім, хоча вони й пов'язані одне з одним, однак не тотожні. Діловодство охоплює процес з моменту створення документа до його знищення чи передавання до архіву установи.  Теоретичні розробки і багаторічна практика сприяли виробленню певних правил щодо організації документообігу.

Головна вимога - проходження документів в установі має бути оперативним і здійснюватися з мінімальними витратами часу і праці. Раціональна організація документообігу передбачає: o прямоточний рух документів (документи мають проходити найкоротшим шляхом, без повторних переміщень). Поняття "документообіг", нормативно-методична регламентація. Документообіг - рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення.

Організація документообігу - це правила, відповідно до яких відбувається рух документів в установі.  Крім того, в Основні положення ЕГСД включені і практичні правила з організації руху документів і технології їх обробки стосовно до основних документопотокам, правила доставки та передачі документів, методика обліку документообігу. Основні положення ЕГСД, таким чином, були першим нормативним документом, що визначив теоретичні та практичні основи організації руху документів.

doc, rtf, PDF, txt