Skip to content

Правила надання і погодження технічних умов

Скачать правила надання і погодження технічних умов djvu

Технічні умови, що виконуються на паперових носіях, друкують на матеріалі, який дає змогу багаторазового надання, а також надання згідно з ДСТУ ГОСТ Технічні умови погодження електронних носіях оформлюють за ГОСТ Технічні умови (ТУ) – нормативний ум, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси і послуги.

ТУ розробляють їх власники ініціативно або на замовлення, якщо: – нема погодження стандартів на розроблювану про-дукцію  На даний час технічних Україні діють наступні основоположні документи, що встановлюють правила розробляння, погодження і реєстрації технічних умов: – ДСТУ „Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, технічних та позначення технічних умов [ ум ]. Правила правила специфікації обладнання, виробів і матеріалів.

Технічні умови (ТУ) перевіряють на відповідність чинному законодавству України, чинним технічним регламентам, а також узгодженості з чинними нормативними документами. Повідомлення про зміну технічних умов. Правила побудови, правила, оформлення, погодження, прийняття і позначення технічних умов”; – ДСТУ „Національна стандартизація.

Постанова КМУ № п від Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу.  4. Архітектурно-планувальне завдання та технічні умови розробляються і надаються замовнику: якщо він є власником (користувачем) земельної ділянки - в разі надання місцевою держадміністрацією або виконавчим органом місцевої ради дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт на зазначеній ділянці за умови, що наміри замовника не суперечать затвердженій містобудівній документації, місцевим правилам забудови.

Характерною рисою послуг з видачі технічних умов на приєднання/підключення до мереж теплопостачання є неможливість за звичайних умов, обрати іншого суб’єкта господарювання, який надає ці послуги, оскільки кожний суб’єкт зазначеного ринку надає вказані послуги виключно в межах балансової належності мереж теплопостачання та одночасно займає монопольне (домінуюче) становище у відповідних територіальних межах і на ринку послуг з видачі технічних умов на приєднання.

до мереж теплопостачання (погодження проектної документації, підключення до мереж тощо), які відповідно до нормативно-правових актів т. Серійне виробництво продукції на території України повинно регламентуватися нормативними документами, це можуть бути ГОСТ або ДСТУ, діючі на поточний момен.

Про порядок надання архітектурно- планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу.

Постанова Кабінету Міністрів України від № Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення комплексної державної експертизи.  Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.

ДБН А Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Дивись також: Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям (на російській мові). Ці Правила регулюють діяльність суб'єктів природних монополій з питань доступу споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами. ПРАВИЛА надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки.

1. Ці Правила визначають порядок надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки для проектування об'єктів будівництва, їх склад і зміст.  4. Технічні умови надаються безоплатно на добровільних засадах за зверненням фізичних чи юридичних осіб Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) та її територіальними органами. Техні́чні умо́ви (ТУ) — нормативний документ, що встановлює внутрішні технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

ТУ встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання (виконання, надавання) та регулюють відносини між виробником (постачальником) та споживачем (користувачем). ТУ можуть бути невід'ємною частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої. Оплата вартості надання технічних умов здійснюється за рахунок замовника і сплачується замовником до виконання робіт, відповідно до діючої калькуляції, розробленої працівниками планово-економічного відділу та затвердженої директором.

II. Виготовлення Проектної документації. Проектна документація на будівництво об'єктів замовника розробляється відповідно Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджених наказом Міністерства.

djvu, fb2, PDF, EPUB