Skip to content

Правила правопису складних прикметників

Скачать правила правопису складних прикметників PDF

Разом пишуться: а) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом; б) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника; в) складні прикметники з другою дієслівною правила г) складні прикметники, в прикметників перша частина -прислівник, та ті, в яких друга частина - дієприкметник; правопису прикметники, в яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником.

Складних, утворені від складних іменників, що пишуться разом: радіофізичний, лісостеповий. Урок № 77 НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І Прикметників ДЕФІС, українська мова, складних клас Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення.

Правопис правопису іменників, прикметників та непоширених прикладок. Загальні правила правопису складних слів. Правопис складних прикметників. У рефераті подано правила правопису складних прикметників.

1. Прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: радіофізичний, лісостеповий.  Правопис прислівників. Правило. Приклад. Разом пишуться: 1. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником. 2. Сполученням прийменника з іменником. 3. Сполученням прийменника з коротким (нечленним) прикметником. 4. Сполученням прийменника з числівником.

5. Сполученням прийменника з займенником. Значну частину російської орфографії займають правила дефисного, роздільного та злитого написання словоформ.

Складні прикметники, приклади правопису яких будуть приведені в статті. На Студопедии вы можете прочитать про: Правопис складних прикметників. Подробнее. У рефераті подано правила правопису складних прикметників. Правопис складних іменників, прикметників та непоширених прикладок.

К оглавлению.  І. Загальні правила правопису складних слів. Разом пишуться: Слова, утворені від підрядного словосполучення, тобто такі, у яких від одного твірного слова до іншого можна поставити питання: віки (які?) середні — середньовіччя, сховище (яке?) овочів — овочесховище, подібний (до чого?) до конуса — конусоподібний, правити (що?) кості — костоправ, писати (про що?) про життя — життєпис, бетон (який?) із склом — склобетон, слов' яни (які?) східні — східнослов 'янський, Європа (яка?).

Складні іменники пишуться через дефіс/ Слова з іншомовними префіксами інтер-, контр- пишуться разом: інтерконтинентальний, контрудар (але контр-адмірал - посада). Елементи складних прикметників з'єднуються сурядним або підрядним способом.

При сурядному способі зв'язку основи, в яких утворюються складні прикметники, сполучаються як рівноправні: хіміко-біологічний, робітничо-селянський. При підрядному способі зв'язку одна основа синтаксично залежить від. іншої: великопанельний, малопоживний, густонаселений, свіжоскошений, малосольний.

У складних прикметниках при обох способах поєднання основ. Складні прикметники утворені від складних іменників що пишуться разом Складні прикметники утворені від сполучення слів залежних одне від одного підрядний зв язок між словами   Правопис слів іншомовного походження.

І. Буква и пишеться: 1. У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (Де ти з’їси цю чашу жиру)перед наступним приголосним, крім й: диплом, силует, цистерна, речитатив, риф, ширма („правило дев’ятки”).  За цим же правилом пишуться й прізвища: Джигарханян, Цицерон, Чиковані. 4.

У географічних назвах із звукосполученням -ри- перед приголосним (крім й): Великобританія, Крит, Рига, Париж, але Австрія, Ріо-де-Жанейро.

txt, EPUB, doc, djvu